Diễn biến Covid-19: Không thêm ca nhiễm mới


Sáng nay không thêm ca nhiễm mới. Tổng số bệnh nhân 255. Việt Nam sẽ tách huyết tương người khỏi để truyền cho người bệnh Covid-19 nặng. 

source https://vnexpress.net/dien-bien-covid-19-khong-them-ca-nhiem-moi-4071803.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này