Chim ưng cái giao phối khác loài đẻ con lai hiếm


Không thể tìm thấy con đực cùng loài, chim ưng đen cái buộc phải tán tỉnh và ghép đôi với một con ưng vai đỏ đực bản xứ.

source https://vnexpress.net/chim-ung-cai-giao-phoi-khac-loai-de-con-lai-hiem-4081833.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này