Chim diệc bạch bắt đầu mùa sinh sản


Chim diệc bạch hồ Hồng Trạch bắt đầu mùa sinh sản vào cuối mùa xuân, quá trình chúng tìm hiểu và làm tổ chung sống chỉ mất một tháng.

source https://vnexpress.net/chim-diec-bach-bat-dau-mua-sinh-san-4092012.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này