Bằng Kiều chăm hồ cá Koi


Ca sĩ Bằng Kiều chăm sóc hồ hàng chục cá Koi, có nhiều con được nuôi hơn 10 năm, những ngày tránh dịch tại nhà ở California.

source https://vnexpress.net/bang-kieu-cham-ho-ca-koi-4086412.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này