Bài tập về câu rút gọn trong tiếng Anh


"______, he had a long holiday", bạn sẽ chọn "Having finished the novel" hay "The novel finished" để điền vào chỗ trống trong câu trên?

source https://vnexpress.net/bai-tap-ve-cau-rut-gon-trong-tieng-anh-4092194.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này