Bài tập về đại từ trong tiếng Anh


"Cooperation should be promoted by the governments _______", bạn sẽ điền "yourself", "themself" hay "them" vào chỗ trống trong câu trên?

source https://vnexpress.net/bai-tap-ve-dai-tu-trong-tieng-anh-4081721.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này