Bài tập tiếng Anh về tiền tố phủ định


"Honesty" là trung thực. Vậy "Dishonesty" hay "Mishonesty" mang nghĩa không trung thực?

source https://vnexpress.net/bai-tap-tieng-anh-ve-tien-to-phu-dinh-4088107.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này