Bài tập phân biệt 'bring', 'fetch' và 'take'


"When you come, could you ____ some wine"? Bạn cần điền 'bring', 'fetch' hay 'take' vào chỗ trống trong câu?

source https://vnexpress.net/bai-tap-phan-biet-bring-fetch-va-take-4081112.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này