Ba nhóm cổ phiếu cho dòng tiền đầu tư ngắn hạn


Cổ phiếu ngành vật liệu xây dựng, bất động sản khu công nghiệp và phân phối thiết bị công nghệ hấp dẫn nhờ triển vọng trong và sau dịch. 

source https://vnexpress.net/ba-nhom-co-phieu-cho-dong-tien-dau-tu-ngan-han-4090434.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này