5 cổ phiếu cho chiến lược đầu tư thận trọng


Chứng khoán KB Việt Nam đánh giá MWG, HPG, ACB, PVS và REE phù hợp cho chiến lược đầu tư thận trọng khi thị trường biến động mạnh.

source https://vnexpress.net/5-co-phieu-cho-chien-luoc-dau-tu-than-trong-4088108.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này