Trắc nghiệm phân biệt 'job' và 'work'


'Let's try to make the best of a bad ____'. Bạn cần điền 'job' hay 'work' vào chỗ trống trong câu?

source https://vnexpress.net/giao-duc/trac-nghiem-phan-biet-job-va-work-4076247.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này