Tax24 e-invoice triển khai hóa đơn điện tử cho bệnh viện


Hóa đơn điện tử giúp khắc phục nhiều bất cập của hóa đơn giấy tại Bệnh viện Phổi Trung ương.

source https://vnexpress.net/kinh-doanh/tax24-e-invoice-trien-khai-hoa-don-dien-tu-cho-benh-vien-4067781.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này