Tác động của Covid-19 đến kinh tế toàn cầu qua những con số


Dịch bệnh đang len mọi ngõ ngách của kinh tế, kéo giảm doanh thu, cắt chuỗi cung ứng và làm bốc hơi cả nghìn tỷ USD GDP toàn cầu.

source https://vnexpress.net/kinh-doanh/tac-dong-cua-covid-19-den-kinh-te-toan-cau-qua-nhung-con-so-4062624.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này