Quy trình hoàn thiện vaccine


Quá trình phát triển vaccine gồm thăm dò; tiền lâm sàng; phát triển lâm sàng; xem xét, phê duyệt quy định; sản xuất, kiểm soát chất lượng; có thể mất 10 năm.

source https://vnexpress.net/vaccine/quy-trinh-hoan-thien-vaccine-4076380.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này