Nhận hai bằng tú tài với chương trình toàn phần Cambridge tại VAS


Học sinh học chương trình quốc tế toàn phần Cambridge tại VAS được cấp bằng Tú tài nâng cao Cambridge AS, A Level; bằng Tú tài của Bộ giáo dục Đào tạo.

source https://vnexpress.net/giao-duc/nhan-hai-bang-tu-tai-voi-chuong-trinh-toan-phan-cambridge-tai-vas-4073560.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này