Lý do BizUni lựa chọn HP


Ông L​âm Minh Chánh - CEO BizUni lựa chọn HP bởi bộ thiết bị phù hợp với mục tiêu đồng bộ hóa công nghệ thông tin và tính chuyên nghiệp tại doanh nghiệp.

source https://vnexpress.net/so-hoa/ly-do-bizuni-lua-chon-hp-4064213.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này