Luyện nói tiếng Anh cho trẻ trong thời gian nghỉ học


Tổ chức ngày không sử dụng tiếng Việt, sử dụng từ vựng phổ thông trong khi trò chuyện giúp trẻ em luyện kỹ năng nói tiếng Anh trong thời gian nghỉ học.

source https://vnexpress.net/giao-duc/luyen-noi-tieng-anh-cho-tre-trong-thoi-gian-nghi-hoc-4074316.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này