Kiểm soát chi phí bảo dưỡng khi mua xe sang


Xe sang trong vài năm đầu cần 3 đến 4 lần bảo dưỡng định kỳ, có thể làm chủ xe khó kiểm soát chi phí.

source https://vnexpress.net/longform/kiem-soat-chi-phi-bao-duong-khi-mua-xe-sang-4070177.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này