Google công bố gói hỗ trợ Covid-19 trị giá 800 triệu USD


Ngoài quỹ đầu tư 200 triệu USD cho các tổ chức phi chính phủ, Google còn tài trợ gói quảng cáo 250 triệu USD cho WHO. 

source https://vnexpress.net/so-hoa/google-cong-bo-goi-ho-tro-covid-19-tri-gia-800-trieu-usd-4076349.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này