Giao dịch an toàn thời Covid-19


Thanh toán online trên ứng dụng ngân hàng giúp hạn chế tiếp xúc tiền mặt, tiện lợi và an toàn hơn trong thời Covid-19.

source https://vnexpress.net/kinh-doanh/giao-dich-an-toan-thoi-covid-19-4076510.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này