Dải Ngân Hà có thể rộng 1,9 triệu năm ánh sáng


Nhờ tìm ra rìa dải Ngân Hà, các nhà khoa học có thể tính toán chính xác hơn khối lượng của nó và số lượng thiên hà nhỏ bao quanh.

source https://vnexpress.net/khoa-hoc/dai-ngan-ha-co-the-rong-1-9-trieu-nam-anh-sang-4074375.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này