Cổ đông phải khai báo y tế khi họp thường niên


AAA và BSD đề nghị nhà đầu tư cam kết không về từ vùng dịch trong 14 ngày, không ho sốt hoặc nghi nhiễm nCoV mới được dự phiên họp thường niên.

source https://vnexpress.net/kinh-doanh/co-dong-phai-khai-bao-y-te-khi-hop-thuong-nien-4069010.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này