Chương trình tiếng Anh online một kèm một tại American Study


Trung tâm chọn giáo viên bản ngữ đến từ Anh, Mỹ, Canada; học viên có thể đặt câu hỏi bất cứ lúc nào, giáo viên sẽ sớm phản hồi lại.

source https://vnexpress.net/giao-duc/chuong-trinh-tieng-anh-online-mot-kem-mot-tai-american-study-4070420.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này