Bề mặt lấy cảm hứng từ lá cây giúp ngăn sương giá


Bằng cách điều chỉnh kết cấu bề mặt, các nhà khoa học có thể giảm 60 - 80% khả năng hình thành băng và sương giá trên mọi vật liệu.

source https://vnexpress.net/khoa-hoc/be-mat-lay-cam-hung-tu-la-cay-giup-ngan-suong-gia-4069789.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này