Asanzo vận hành nhà máy lắp ráp - sản xuất máy lạnh


Tập đoàn Asanzo đầu tư nhà máy công suất lắp ráp hơn 2.000 máy lạnh mỗi ngày, tập trung khai thác thị trường điện lạnh nội địa nhiều tiềm năng tăng trưởng.

source https://vnexpress.net/kinh-doanh/asanzo-van-hanh-nha-may-lap-rap-san-xuat-may-lanh-4069749.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này