35-meter-tall waterfall, a hidden charm in Quang Tri


Trang Ta Puong Waterfall in Quang Tri Province, central Vietnam exudes an unspoilt beauty unknown to most.

source https://e.vnexpress.net/news/travel/places/35-meter-tall-waterfall-a-hidden-charm-in-quang-tri-4069407.html

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này