Xác minh Google Ads

Danh tính của bạn đã được xác minh. Vui lòng đăng nhập vào tài khoản Google AdSense của bạn và thiết lập phương thức thanh toán chính nếu trước đó bạn chưa thiết lập.
Chúng tôi rất xem trọng việc đảm bảo an toàn và bảo mật cho dữ liệu của bạn. Google lưu trữ thông tin của bạn trên các máy chủ bảo mật và không bao giờ chia sẻ thông tin này, ngoại trừ một số ít trường hợp đã quy định trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này